ثبت شرکت در پونل

بسیاری از افراد به کسب و کار خود به صورت حقیقی مشغولند ولی در حال حاضر و در موقعیت فعلی با توجه به اهداف کلان کشور و در راستای ارتقاء و پیشرفت و بهبود اوضاع اقتصادی و انتفاعی برای انجام فعالیت های تجاری ، اقتصادی ، مالی و بازرگانی و …

تفاوت شرکت پونل با سامانه ثبت شرکت‌ها چیست؟

نه تنها در اداره ثبت شرکتها بلکه در تمامی سازمان های مربوطه موارد لازم را بدون نیاز به مراجعه شما برایتان انجام می دهد. در انتخاب یا تغییر نام شرکت، هوشمندانه شما را یاری می کند. با شرکت پونل دیگر انتخاب نام شرکت کار دشواری نیست! موضوع فعالیت شرکت را …

ثبت شرکت

پیگیری درخواست – سامانه ثبت شرکت راهنمای سایت ورود به سایت · پذیرش تأسیس · پذیرش صورتجلسه تغییرات · پذیرش اظهارنامه پلمب دفاتر قانونی · اطلاعات عمومی شخصیت حقوقی · اظهارنامه دفتر ثبت … سازمان ثبت اسناد و املاک کشور | ثبت تأسیس شرکت/موسسه ثبت و تغییر اینترنتی شرکت/موسسه. … …

ثبت

پیگیری درخواست – سامانه ثبت شرکت راهنمای سایت ورود به سایت · پذیرش تأسیس · پذیرش صورتجلسه تغییرات · پذیرش اظهارنامه پلمب دفاتر قانونی · اطلاعات عمومی شخصیت حقوقی · اظهارنامه دفتر ثبت … سازمان ثبت اسناد و املاک کشور | ثبت تأسیس شرکت/موسسه ثبت و تغییر اینترنتی شرکت/موسسه. … …